SYARAT DAN TERMA

Terma, polisi dan syarat dibawah menerangkan tentang penggunaan cahayagold.com. Pengunaan dan penempatan apa-apa pesanan membentuk satu perjanjian yang anda mesti ikuti dan terikat dengan terma-terma yang dinyatakan. Kami berhak menukar terma dan syarat dari semasa ke semasa tanpa apa-apa notis terlebih dahulu.

PESANAN

 • Sila maklum bahawa barang didalam carta anda tidak dianggap selamat hingga anda berjaya menghantar pesanan anda dan ianya mungkin akan habis dijual semasa didalam proses
 • Segala pembayaran mesti disempurnakan dalam masa 3 hari bekerja
 • Pesanan akan dibatalkan dengan atau tanpa notis terlebih dahulu jika pembayaran tidak berjaya dilakukan semasa tempoh ini
 • Selepas pesanan anda dihantar, kami tidak boleh menambah atau memadam barang tersebut dari pesanan anda
 • Kami mempunyai hak untuk memulangkan jumlah penuh kepada pelanggan jika kami tidak dapat menghantar barang pesanan tersebut atas sebab-sebab tertentu
  – Segala harga adalah muktamad dan tidak boleh dirundingkan
  – Segala pembayaran akan dibuat dalam matawang Ringgit Malaysia (RM)
  – Kami mempunyai hak untuk membuat jualan murah pada bila-bila masa sahaja
  – Pengesahan bayaran akan dibuat dalam masa 3 hari bekerja sahaja
  – Dengan tegasnya, tiada pemulangan atau penukaran barang yang dijual
  – Dengan tegasnya, tiada pemulangan dan penukaran barang melainkan disebabkan oleh kami ( contoh : pesanan diterima salah dan kecacatan barang)